Mô phỏng Matlab

Mô phỏng Matlab

Những mô phỏng ứng dụng cho môn Vật lý,
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn

Phương án tiếp cận này giúp các bạn quan tâm theo dõi được trực tiếp những dòng mã lệnh. Hơn thế, sự dẫn dắt từ lý thuyết đến thực hành mô phỏng sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về các định luật vật lý.

Khoá học

Tư duy theo MATLAB
Phong cách làm việc với Matlab
Phương trình tiến hoá

Chủ đề

Cơ học
Điện từ
Sóng