2017 - Nay
Đặt trụ sở tại

Khoa Khoa học ứng dụng

Bộ môn Vật lý

giới thiệu

Trang chuyên về mô phỏng các hiện tượng vật lý, nơi chia sẻ phần mềm dạy và học, thí nghiệm vật lý ảo do khoa Khoa học ứng dụng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn và lập trình.

liên hệ

Chủ đề

Phần mềm mô phỏng
Thí nghiệm vật lý ảo
Mô phỏng trên Matlab
Bài giảng vật lý
Góc nhìn vật lý
Giới thiệu phần mềm