Danh mục các bài thí nghiệm theo phòng

Lý thuyết chung:

Cách làm một bài thí nghiệm
Cơ sở đo lường và sai số
Khớp dữ liệu bằng hàm số giải tích

Phòng thí nghiệm A5-402A, A5-402B:

BàiTên bài
Bài 2AKhảo sát sự rơi tự do
Bài 6AKhảo sát lực ma sát
Bài 9AXác định moment quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay
Bài 10AXác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch
Khảo sát lực nâng cánh báy bay
Nghiệm lại phương trình Bernoulli với cảm biến áp suất
Đo vận tốc ánh sáng bằng xung phản xạ cực ngắn
Khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt, nghiệm lại định luật Stefan-Boltzmann
Bài 14AXác định tỉ số nhiệt dung phân tử chất khí

Phòng thí nghiệm A5-403A, A5-403B:

BàiTên bài
Bài 2AKhảo sát sự rơi tự do
Bài 4AChuyển động thẳng dưới tác dụng của lực không đổi
Bài 4BCơ năng trong chuyển động thẳng
Bài 6AKhảo sát lực ma sát
Bài 7AKhảo sát động học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 7BKhảo sát động lực học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 9AXác định moment quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay
Bài 9BCon lắc Maxwell
Bài 10AXác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch
Bài 11AKhảo sát moment quán tính của hệ chất điểm bằng phương pháp dao động
Bài 14AXác định tỉ số nhiệt dung phân tử chất khí
Bài 4A, 4B chọn 1 trong 2.
Bài 7A, 7B chọn 1 trong 2.

Phòng thí nghiệm A5-404A, A5-404B:

BàiTên bài
Bài 3APhương trình quỹ đạo của chuyển động ném xiên
Bài 3BTham số quỹ đạo của chuyển động ném xiên
Bài 4AChuyển động thẳng dưới tác dụng của lực không đổi
Bài 4BCơ năng trong chuyển động thẳng
Bài 5ALực và xung lực trong va chạm đàn hồi
Bài 5BKhảo sát chuyển động của hệ vật bằng cảm biến gia tốc
Bài 7AKhảo sát động học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 7BKhảo sát động lực học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 8ABảo toàn moment động lượng trong chuyển động quay
Bài 11AKhảo sát moment quán tính của hệ chất điểm bằng phương pháp dao động
Bài 12ASự chuyển hoá cơ năng thành nhiệt
Bài 14AXác định tỉ số nhiệt dung phân tử chất khí
Bài 15AĐo độ nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stoke
Lịch thí nghiệm
Bài 3A, 3B làm đồng thời như 1 bài
Bài 4A, 4B chọn 1 trong 2
Bài 5A, 5B chọn 1 trong 2
Bài 7A, 7B chọn 1 trong 2