Thí nghiệm vật lý

Danh mục các bài thí nghiệm theo phòng

Lời giới thiệu
Cách làm một bài thí nghiệm
Cơ sở đo lường và sai số
Khớp dữ liệu bằng hàm số giải tích
Bài 1AĐo độ dài bằng thước kẹp và panme
Bài 1BĐo khối lượng, thể tích và xác định khối lượng riêng
Bài 2AKhảo sát sự rơi tự do
Bài 3APhương trình quỹ đạo của chuyển động ném xiên
Bài 3BTham số quỹ đạo của chuyển động ném xiên
Bài 3CTổng hợp của chuyển động thẳng đều và rơi tự do
Bài 4AChuyển động thẳng dưới tác dụng của lực không đổi
Bài 4BCơ năng trong chuyển động thẳng
Bài 5ALực và xung lực trong va chạm đàn hồi
Bài 5BKhảo sát chuyển động của hệ vật bằng cảm biến gia tốc
Bài 6AKhảo sát lực ma sát
Bài 7AKhảo sát động học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 7BKhảo sát động lực học chuyển động quay bằng cảm biến quang điện chữ U
Bài 7CKhảo sát chuyển động quay bằng CASSY
Bài 7DCơ năng trong chuyển động quay
Bài 8ABảo toàn moment động lượng trong chuyển động quay
Bài 9AXác định moment quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay
Bài 9BCon lắc Maxwell
Bài 10AXác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch
Bài 11AKhảo sát moment quán tính của hệ chất điểm bằng phương pháp dao động
Bài 11BXác định moment quán tính của vật rắn bằng phương pháp dao động. Nghiệm lại định lý Huyghen-Steiner
Bài 12ASự chuyển hoá cơ năng thành nhiệt
Bài 13AKiểm nghiệm định luật Boyle-Mariotte
Bài 13BKiểm nghiệm định luật Gay-Lussac
Bài 13CKiểm nghiệm định luật Charles
Bài 14AXác định tỉ số nhiệt dung phân tử chất khí
Bài 15AĐo độ nhớt của chất lỏng bằng phương pháp Stoke