Mô phỏng Python

Chuyên mục này đưa đến cho bạn đọc những bài viết về vật lý dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Để làm được điều này, chúng tôi sử dụng công cụ Jupyter Notebook, một định dạng báo cáo khoa học dựa trên sự kết hợp giữa văn bảnmã chương trình.

Bạn đọc có thể thưởng thức bài viết như đọc một trình diễn trực quan về vật lý, hoặc tự tay thực hiện lại code, thậm chí tự sửa chữa chương trình nếu muốn. Tất cả đều có thể thực hiện trên môi trường Google Colab.

Hàm số

Khớp dữ liệu bằng
hàm tuyến tính và hàm đa thức