Thiên văn – khoa học bị bỏ quên

No Comments

Volgograd, 08 tháng 6 năm 2008

Một trong những ấn tượng đầu tiên khi tôi đến Volga là Planetary (Планетарий), tòa nhà cổ kính trên đường Gagarin. Không biết ở Việt Nam có hay chưa chứ tôi nghe cô giáo tiếng Nga bảo, rằng Volga là một trong số không nhiều các thành phố trên thế giới có được tòa nhà này. Đó là nơi giáo viên thường dẫn học trò đến tham quan. Và nếu các bạn tôi đến thăm chơi, tôi nhất thiết phải dẫn họ đến nơi đó.

Read More

Categories: Góc nhìn vật lý