Huế – Nam hay Bắc?

Volgograd, 20 tháng 6 năm 2008

Hôm nay phiếm luận đôi chút qua đề tài: Huế mang đặc trưng phía Nam hay phía Bắc?

Nói về lịch sử trước. Thời Huế mới sát nhập vào Đại Việt thì chưa có khái niệm nam hay bắc. Nhưng từ thuở Trịnh Nguyễn phân tranh, con cháu của Nguyễn Hoàng đời đời nối nhau làm chúa, đóng đô tại Huế, Huế đã thuộc về Đàng Trong, còn Thăng Long là kinh đô Đàng Ngoài.Continue reading →

Thiên văn – khoa học bị bỏ quên

Volgograd, 08 tháng 6 năm 2008

Một trong những ấn tượng đầu tiên khi tôi đến Volga là Planetary (Планетарий), tòa nhà cổ kính trên đường Gagarin. Không biết ở Việt Nam có hay chưa chứ tôi nghe cô giáo tiếng Nga bảo, rằng Volga là một trong số không nhiều các thành phố trên thế giới có được tòa nhà này. Đó là nơi giáo viên thường dẫn học trò đến tham quan. Và nếu các bạn tôi đến thăm chơi, tôi nhất thiết phải dẫn họ đến nơi đó.

Continue reading →