Stuff in Space – Dữ liệu quỹ đạo vệ tinh

Dưới đây là bản đồ 3D chỉ ra sự hiện diện các vệ tinh (công khai) còn trên quỹ đạo quanh Trái đất theo thời gian thực. Ta thấy rõ nhất dải cung tròn những vệ tinh địa tĩnh. Bản đồ cũng cho phép truy tìm vị trí của những vệ tinh tầm thấp đang đi ngang một khu vực bất kì nào đó.