Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Thử thách chương 25 - 26

Quote from Trần Hải Cát on 24/03/2020, 12:21

Thử thách số 4: Khi cần chế tạo một tụ điện có điện áp đánh thủng 50V, khoảng cách tối thiểu của hai bản tụ bằng bao nhiêu, nếu đặt trong không khí? Tính lại cho trường hợp dùng điện môi là giấy dầu.

 

Dạ còn đối với thử thách này vì em xem trễ quá nên thầy đã giải đáp thắc mắc ở lần học online chiều này rồi ^^

Quote from Phan Huỳnh Quốc Mỹ on 24/03/2020, 21:28
Quote from Nguyễn Xuân Việt on 24/03/2020, 20:51
Quote from Trần Hải Cát on 24/03/2020, 12:21

Thử thách số 4: Khi cần chế tạo một tụ điện có điện áp đánh thủng 50V, khoảng cách tối thiểu của hai bản tụ bằng bao nhiêu, nếu đặt trong không khí? Tính lại cho trường hợp dùng điện môi là giấy dầu.

 

E_{đánh  thủng}  của  không   khí   là   3.10^6  (\dfrac{V}{m})

Theo công thức : E_{đánh  thủng}= \dfrac{U_{đánh  thủng}}{d}

3.10^6 = \dfrac{50}{d}   => d=\dfrac{10^{-4}}{6}   (m)

E_{đánh  thủng}  của   giấy  tẩm  dầu  là   11.10^6  (\dfrac{V}{m})

11.10^6= \dfrac{50}{d}   => d=\dfrac{10^{-4}}{22}   (m)

 

 

 

 

 

Ông kiếm được giá trị 11.10^6 ở đâu thế? Chỉ tui với bro 🙂 🙂 🙂

 

Tui tra bản trong giáo trình á