Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Tài liệu Vật lý 2

Điểm chung:

Để hoàn tất môn Vật lý 2, sinh viên cần tích luỹ các cột điểm quá trình trong bảng dưới, gồm 2 bài kiểm tra chính, bài tập mỗi chương, nhiều bài tập nhỏ lấy điểm cộng trên lớp. Các bạn tham dự lớp học nhiều sẽ được nhiều điểm cộng và được tìm hiểu về những thí nghiệm mang tính bản chất vật lý.

Bài tập:

Bài tập làm theo nhóm, phân công trong Bảng theo dõi quá trình bên dưới. Thời hạn nộp bài tập là tối thứ 7 của tuần học chương đó.

Sinh viên làm bài tập trực tiếp trên diễn đàn, mục Bài tập nhóm HKII 2019-2020/Bài tập Vật lý 2:
http://vatlymophong.com/forum/forum/bai-tap-vat-ly-2/

Kiểm tra:

Có hai bài kiểm tra: lần 1 sau khi xong chương 26, lần 2 sau khi xong chương 32.

Thi kết thúc môn:

Thi tập trung, được mang 1 tờ A4 chép tay làm tài liệu.

Cuối kì có điểm cộng cho những bạn có tập ghi chép tốt.


Bảng theo dõi quá trình

Ghi chú: Điểm số có thể chưa cập nhật hết


Đề cương chi tiết Vật lý 2

Chủ đề kiểm tra 1

Chủ đề kiểm tra 2

Đề thi các học kì trước

Giáo trình tiếng Việt

Giáo trình tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh

Cách tích luỹ điểm quá trình:

 1. Hai bài kiểm tra chiếm 40% quá trình, làm trực tiếp trên lớp.
 2. Bài tập mỗi tuần làm theo nhóm, làm trên diễn đàn, chấm theo từng post, tính điểm theo cá nhân, hoàn tất bài mỗi chương được 3% quá trình. Tổng điểm bài tập khoảng trên dưới 30%.
 3. Mỗi phát biểu khi trao đổi trên lớp hoặc trên giờ online có thể được thầy cho điểm nếu đúng (khoảng 1%), xuất sắc (vài %).
 4. Giải câu đố hàng tuần của thầy trên diễn đàn được điểm.
 5. Chuyên cần lên lớp được điểm, cộng 3% mỗi lần thầy phát hiện bạn có mặt trên lớp.
 6. Nhiệt tình tham gia diễn đàn. Có 5 mức như sau.
  1 sao - 2% quá trình (Sĩ)
  2 sao - 4% quá trình (Uý)
  3 sao - 7% quá trình (Tá)
  4 sao - 10% quá trình (Tướng)
  5 sao - 13% quá trình (Nguyên soái)
  Cách hay để tăng sao là góp ý, trả lời, trao đổi bài với đồng môn, hoặc siêng thắc mắc với diễn đàn. Tuyệt đối không spam (bị xoá)

Sinh viên nên cố gắng tích luỹ hơn 70%, điều này rất có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Bài viết nào đã được giảng viên hoặc trợ giảng phê chấm thì không được chỉnh sửa nữa.