Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Sách luyện đọc tiếng Anh

Các bạn có thể dùng những cuốn sách theo link dưới đây để luyện đọc tiếng Anh.

https://drive.google.com/open?id=1X_pKPA9dAUG2K_mxK3HTnjbrOG06bjgH

 

Quote from Trần Hải Cát on 22/03/2020, 08:51

Các bạn có thể dùng những cuốn sách theo link dưới đây để luyện đọc tiếng Anh.

https://drive.google.com/open?id=1X_pKPA9dAUG2K_mxK3HTnjbrOG06bjgH

 

Thầy ơi, đó là những quyển chuyên ngàng Đại học luôn đúng hông thầy ?

Quote from Võ Trường Giang on 25/03/2020, 22:54
Quote from Trần Hải Cát on 22/03/2020, 08:51

Các bạn có thể dùng những cuốn sách theo link dưới đây để luyện đọc tiếng Anh.

https://drive.google.com/open?id=1X_pKPA9dAUG2K_mxK3HTnjbrOG06bjgH

 

Thầy ơi, đó là những quyển chuyên ngàng Đại học luôn đúng hông thầy ?

Không phải em, đó là sách khoa học thường thức thôi.

 

Quote from Trần Hải Cát on 26/03/2020, 07:25
Quote from Võ Trường Giang on 25/03/2020, 22:54
Quote from Trần Hải Cát on 22/03/2020, 08:51

Các bạn có thể dùng những cuốn sách theo link dưới đây để luyện đọc tiếng Anh.

https://drive.google.com/open?id=1X_pKPA9dAUG2K_mxK3HTnjbrOG06bjgH

 

Thầy ơi, đó là những quyển chuyên ngàng Đại học luôn đúng hông thầy ?

Không phải em, đó là sách khoa học thường thức thôi.

 

Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ ^^