Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Điểm cộng

12

Thứ Năm 19/3

 

Thứ Sáu 20/3

 

 

 

Thứ Tư, 25/3

Thứ Tư 25/3:

Huỳnh Trung Kiên, Phú Tr, Đinh Sang, Gia Phong, Huế Anh, Duy Tiến, Triệu Vĩ, Tuấn Nguyễn, Chu Anh Quân, Minh Quân, T. Phát, H. Dương, Sơn Phạm, Hoàng?Vinh?

 

Thứ Sáu 27/3

 

Sơn Phạm, Tuyên Hoàng, Quốc Mỹ, Duy Tiến

Huế Anh, Duy Tiến, Thịnh Phát, Tiến Phát, Ngọc Trâm

Minh Quân, Trung Tiến, Hạo Hiên, Thành Nam, Phú Nguyễn.

Gia Phong, Võ Kiệt, T/Giang, Trung Kiên, Ngọc Hiếu, Cảnh Hiếu

12