Java Runtime Environment


Version jre-8u241-windows-x64
Download 482
Total Views 1413
Stock
File Size 70.8 Mb
File Type zip
Create Date 17/02/2020
Last Updated 17/02/2020
Download
Cài đặt Java Runtime Environment giúp các phần mềm viết trên Java có thể chạy trên máy tính của bạn.