Vật lý 2

Học vật lý để làm gì?

 

 
Theo “Đề cương chi tiết học phần Vật lý 2”:

Đây là học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của vật lý gồm các phần điện từ học và quang học làm cơ sở cho việc tiếp cận với các môn học chuyên ngành trình độ đại học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về các hiện tượng trong thế giới tự nhiên và ứng dụng những kiến thức đó trong nghiên cứu khoa học, trong phát triển kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Còn thực tế, vui thì học, học thì phải vui!

Bảng theo dõi quá trình

Bảng điểm – Chỉ người học mới xem được

Điện trường hệ điện tích điểm
Điện trường thanh dài tích điện
Điện trường vành tròn tích điện
Điện thế hệ các điện tích điểm
Điện thế thanh tích điện đều
Điện thế vành tròn tích điện