Bài giảng Vật lý II: Điện từ - Quang học

Điện trường

Điện trường hệ điện tích điểm
Điện trường vành tròn tích điện
Điện trường thanh dài tích điện

Điện trường & điện thế

Điện thế hệ các điện tích điểm
Điện thế vành tròn tích điện
Điện thế thanh tích điện đều
Điện trường và điện thế vành tròn tích điện

Điện trường của vật dẫn tích điện

Hệ vật dẫn gồm hai bản phẳng song song
Hệ tương tác giữa hai quả cầu kim loại
Vật dẫn có hình dạng phức tạp
Hệ vật quả cầu - bản phẳng
Hệ hai quả cầu kim loại nối liền nhau
Phân bố điện tích trên hai quả cầu kim loại

Từ trường tạo bởi dòng điện

Từ trường dây dẫn điện thẳng
Từ trường tạo bởi vòng dây dẫn điện
Từ trường tạo bởi cuộn solenoid mang dòng điện

Điện tích chuyển động trong trường điện từ

Điện tích chuyển động trong từ trường đều
Chai từ tính

Năng lượng trường điện từ

Dòng chảy năng lượng dọc theo hai dây dẫn điện song song
Dòng chảy năng lượng từ nguồn đến tải

Giao thoa

Giao thoa sóng từ hai nguồn điểm

Nhiễu xạ

Nhiễu xạ sóng qua khe
Nhiễu xạ sóng trên rìa mép vật cản
Nhiễu xạ sóng trên vật cản
Nhiễu xạ sóng qua lỗ vuông
Nhiễu xạ sóng qua lỗ tròn
Nhiễu xạ hai chùm sáng qua lỗ tròn