Vật lý 1

Học vật lý để làm gì?

Theo “Đề cương chi tiết học phần Vật lý 1”:

“Vật lý 1” cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của cơ học và nhiệt học làm cơ sở cho việc tiếp cận các môn học chuyên ngành trình độ đại học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về vật lý để khảo sát sự chuyển động, năng lượng và các hiện tượng vật lý liên quan đến các đối tượng trong tự nhiên có kích thước từ phân tử đến cỡ hành tinh.

Còn thực tế, vui thì học, học thì phải vui!

Bảng theo dõi quá trình

Bảng điểm – Chỉ người học mới xem được

Chủ đề 1: Vật lý & Đo lường

 

Bài trắc nghiệm № 1
Bài trắc nghiệm № 1

 

Giáo trình:
Chương 1

Chủ đề 2: Chuyển động một chiều

Bài trắc nghiệm № 2
Bài trắc nghiệm № 2

 

Mô phỏng sự rơi tự do
 

Tính vận tốc và gia tốc bằng Matlab
Vận tốc và gia tốc

 

Giáo trình:
Chương 2

Chủ đề 3: Vector

Giáo trình:
Chương 3

Chủ đề 4: Chuyển động hai chiều

Bài trắc nghiệm № 4
Bài trắc nghiệm № 4

 

“Projectile motion” – “Chuyển động ném xiên” là chương trình máy tính mô phỏng chuyển động trong trường hấp dẫn, bao gồm sự rơi tự do, chuyển động ném ngang, ném xiên, chuyển động của đạn pháo. Trường hấp dẫn ở đây được xem là đều, với gia tốc trọng trường là như nhau tại mọi điểm. Trong trường hợp tổng quát về chuyển động trong trường hấp dẫn, hãy xem chương trình mô phỏng “Sputnik”.

Nâng cao:
Mô phỏng chuyển động ném xiên

Phương trình chuyển động & Phương trình quỹ đạo qua Matlab
Phương trình chuyển động & Phương trình quỹ đạo

 

Giáo trình:
Chương 4

Chủ đề 5: Các định luật về chuyển động

Bài trắc nghiệm № 5

 

Giải phương trình Newton bằng máy tính
Phương trình Newton

 

Giáo trình:
Chương 5

 


Chủ đề 6: Một vài ứng dụng khác của các định luật Newton
Hệ quy chiếu không quán tính

Rơi có ma sát
Rơi có ma sát

Rơi trong chất lỏng

Giáo trình:
Chương 6

 


Chủ đề 7-8: Công & Năng lượng

Bài trắc nghiệm № 7

Vấn đề hố thế

Giáo trình:
Chương 7
Chương 8

Chủ đề 9: Động lượng & Va chạm

Bài trắc nghiệm № 9
Trắc nghiệm số 9

 

Giáo trình:
Chương 9

Chủ đề 10-11: Chuyển động quay của vật rắn
Định luật bảo toàn mô men động lượng

 

Bài trắc nghiệm № 10
Tương tác đàn hồi trong chuyển động quay

Hiện tượng tiến động

Giáo trình:
Chương 10
Chương 11

Chủ đề 12: Cân bằng tĩnh & Sự đàn hồi

Giáo trình:
Chương 12

Chủ đề 13: Chuyển động trong trường hấp dẫn

Video bài giảng về “Du hành vũ trụ”, lập trình ngôn ngữ C

Video bài giảng về các loại quỹ đạo vệ tinh, lập trình bằng Matlab

Nâng cao:
Mô phỏng chuyển động thực của vệ tinh quanh Trái đất

Giáo trình:
Chương 13

Chủ đề 14: Cơ học chất lưu

Giáo trình:
Chương 14

Chủ đề 15: Dao động

Con lắc lò xo

“Spring-mass system” – “Con lắc lò xo” là chương trình máy tính mô phỏng dao động của một vật gắn trên lò xo. Chương trình diễn tả lần lượt về dao động điều hoà không ma sát, dao động dưới tác dụng của ma sát nhớt, dao động dưới tác dụng của ma sát khô. Các tham số của hệ dao động bao gồm: ly độ, vận tốc, gia tốc, lực, thế năng, động năng, năng lượng toàn phần được thể hiện trực tiếp qua vector và đồ thị.

 

Con lắc đơn

“Con lắc toán học” (hay còn gọi “Con lắc đơn”) là chương trình máy tính mô phỏng dao động của một vật gắn trên một thanh nhẹ không khối lượng. Các tham số của hệ dao động bao gồm: ly độ, vận tốc, gia tốc, lực, thế năng, động năng, năng lượng toàn phần được thể hiện trực tiếp qua vector và đồ thị.

Minh hoạ vấn đề ma sát khô trong dao động con lắc lò xo

Nâng cao:
Mô phỏng con lắc lò xo trên Matlab

Giáo trình:
Chương 15

Chủ đề 16: Sóng cơ học

Nhiễu xạ sóng

“Waves Huygens-Fresnel principle” là chương trình máy tính mô phỏng sự tạo sóng tự nhiên theo nguyên lý Huygens-Fresnel.

Theo nguyên lý Huygens-Fresnel, trong môi trường đẳng hướng, mỗi điểm trên mặt sóng chính là một nguồn thứ cấp tạo sóng lan truyền ra xung quanh theo mặt cầu hay đường tròn. Sự chồng chập giao thoa của tất cả sóng thứ cấp này tạo nên hình dạng của sóng trên thực tế. Từ một nguồn ban đầu, sóng sẽ dần lan truyền sang các vùng lân cận, và cứ thế lan truyền đi xa.

Giáo trình:
Chương 16

Chủ đề 17: Sóng âm

Giáo trình:

Chủ đề 18: Sự chồng chập và sóng dừng

Giáo trình:

Video minh hoạ sóng dừng trên bản phẳng hình vuông


Chủ đề 19: Nhiệt độ & Lý thuyết động học phân tử

Ý nghĩa động học của nhiệt độ

“Temperature” là chương trình viết ra với mục đích miêu tả quá trình cân bằng nhiệt giữa các thành phần vĩ mô, qua đó làm sáng tỏ những vấn đề sau:

– Sự cân bằng vĩ mô của vận động.
– Ý nghĩa động học của nhiệt độ.
– Bản chất của áp suất chất khí.
– Định luật Avogadro.
– Sự biến đổi nội năng của chất khí.

Chuyển động Brown

“Brownian Motion” – “Chuyển động Brown” là chương trình máy tính miêu tả chuyển động Brown, một loại chuyển động của các hạt vĩ mô (bụi, phấn…) trong chất khí và chất lỏng. Nó giải thích cho sự linh hoạt thú vị của bụi phấn, cũng như sự lan toả mùi hương trong không khí.

Phân bố Maxwell

“Maxwell Distribution” – “Phân bố Maxwell” là chương trình máy tính mô tả quá trình va chạm của các phân tử chất khí và hình thành phân bố theo xác suất của vận tốc theo năng lượng.

Phân bố vi hạt theo năng lượng

“Statistical Distributions”  “Phân bố vi hạt theo năng lượng” là chương trình máy tính mô phỏng quá trình hình thành sự phân bố của hệ vi hạt tuân theo một trong ba quy luật sau:
– Phân bố Boltzmann, dành cho các hạt cổ điển.
– Phân bố Fermi-Dirac, dành cho các fermion, hay các hạt có spin lẻ như electron, proton, notron…
– Phân bố Bose-Einstein, dành cho các boson, hay các hạt có spin nguyên như photon (hạt ánh sáng), phonon (hạt âm thanh)…

Giáo trình:
Chương 19

Chủ đề 20

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Giáo trình:
Chương 20

Chủ đề 21-22

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

Giáo trình:
Chương 21

 

Chương 22