Trắc nghiệm Cơ học lượng tử - lần 1

Chào mừng đến với bài Kiểm tra online lần 1!

Họ và tên
MSSV
Lớp
1. 3*1=?
2. 2-1=?
3. 4/2=?
4. Cho hệ chuyển động như hình vẽ.

Hãy chắc rằng bạn đã làm xong bài mới nhấn nút "Nộp bài".