Kiểm tra lần 2

Chào mừng đến với bài Kiểm tra lần 2!

Họ và tên
MSSV
Lớp
1. Your new question!

Hãy chắc rằng bạn đã làm xong bài mới nhấn nút "Nộp bài".